• Facebook

Marci inregistrate

Va aducem la cunostinta ca Federatia Romana de Sport Columbofil este proprietara urmatoarelor marci inregistrate pe teritoriul Romaniei:

 • FEDERATIA ROMANA DE SPORT COLUMBOFIL F.R.S.C.
 • COLUMBODROM
 • CAMPIONATUL NATIONAL AL COLUMBODROAMELOR
 • MAESTRU AL SPORTULUI COLUMBOFIL
 • MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI COLUMBOFIL
 • ARIPA DE AUR A SPORTULUI COLUMBOFIL
 • GALA NATIONALELOR DE SPORT COLUMBOFIL A ROMÂNIEI
 • GALA CAMPIONILOR DE SPORT COLUMBOFIL A ROMÂNIEI
 • CONFERINTA NATIONALA DE SPORT COLUMBOFIL A ROMÂNIEI
 • CORPUL NATIONAL DE ARBITRI DE SPORT COLUMBOFIL A ROMÂNIEI
 • COMITETUL NATIONAL SPORTIV COLUMBOFIL – C.N.S.
 • COMISIA NATIONALA DE SPORT COLUMBOFIL
 • EXPOZITIA JUDETEANA DE SPORT COLUMBOFIL
 • EXPOZITIA PROVINCIALA-REGIONALA DE SPORT COLUMBOFIL
 • EXPOZITIA NATIONALA DE SPORT COLUMBOFIL A ROMANIEI
 • EXPOZITIA BALCANICA DE SPORT COLUMBOFIL

Astfel, Federatia Romana de Sport Columbofil interzice folosirea acestor marci pe teritoriul Romaniei tutror celor care nu au acceptul nostru in scris si va face demersurile legale pentru protectia marcilor proprii atunci cand va constata incalcari ale legii.

Extras din Legea nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice modificata si completata prin Legea nr.66/2010

Art. 1
(1)Drepturile asupra marcilor si indicatiilor geografice sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi.
(2)Prezenta lege se aplica marcilor de produse si servicii, individuale, colective si de certificare, ce fac obiectul unei inregistrari sau solicitari de inregisrare in Romania, ca urmare a unei protectii comunitare ori pe cale internationala, precum si indicatiilor geografice

Art. 2
Poate constitui marca orice semn susceptibil de reprezentare grafica, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si, in special, forma produsului sau a ambalajului sau, culori, combinatii de culori, holograme, semnale sonore, precum si orice combinatie a acestora, cu conditia ca aceste semne sa permita a distinge produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altor intreprinderi.

Art. 4
(1)Dreptul asupra marcii este dobandit si protejat prin inregistrarea acesteia la OSIM.
(2)Marcile comunitare beneficiaza de protectie pe teritoriul Romaniei, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitara.

Art. 36
(1)Inregistrarea marcii confera titularului sau un drept exclusiv asupra marcii.
(2)Titularul marcii poate cere instantei judecatoresti competente sa interzica tertilor sa foloseasca, in activitatea lor comerciala, fara consimtamantul sau:
a)un semn identic marcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost inregistrata;
b)un semn pentru care, datorita faptului ca este identic sau asemanator cu o marca si din cauza ca produsele sau serviciile carora li se aplica marca sunt identice sau similare, exista un risc de confuzie in perceptia publicului, incluzand riscul de asociere intre semn si marca;
c)un semn identic sau asemanator cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este inregistrata, cand aceasta din urma a dobandit un renume in Romania si daca folosirea fara drept a semnului ar fi in detrimentul caracterului distinctiv al marcii ori in detrimentul renumelui acesteia.
(3)In aplicarea alin. (2), titularul marcii poate cere sa fie interzise tertilor, in special, urmatoarele acte:
a)aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;
b)oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor in acest scop sau, dupa caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;
c)punerea in libera circulatie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum si acordarea oricarei alte destinatii vamale, asa cum acestea sunt definite in reglementarile vamale, produselor sub acest semn;
d)utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

Art. 90
(1)Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda savarsirea, fara drept, a urmatoarelor fapte:
a)contrafacerea unei marci;
b)punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice ori similare;
c)punerea in circulatie a produselor care poarta indicatii geografice ce indica sau sugereaza ca produsul in cauza este originar dintr-o regiune geografica, alta decat locul adevarat de origine.
(2)Prin contrafacerea unei marci se intelege realizarea sau utilizara fara consimtamantul titularului de catre terti, in activitatea comerciala, a unui semn:
a)identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost inregistrata;
b)care, data fiind identitatea sau asemanarea cu o marca ori data fiind identitatea sau asemanarea produselor ori a serviciilor carora li se aplica semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata, ar produce in perceptia publicului un risc de confuzie, incluzand si riscul de asociere a marcii cu semnul;
c)identic sau asemanator cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este inregistrata, cand aceasta a dobandit un renume in Romania si daca prin folosirea semnului fara motive intemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele marcii sau folosirea semnului ar cauza titularului marcii un prejudiciu.
(3)Prin punerea in circulatie se intelege oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor in acest scop sau, dupa caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, precum si importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.
(4)Faptele prevazute la alin. (1) nu constituie infractiuni daca au fost savarsite inainte de data publicarii marcii.
(5)In cazul infractiunii prevazute la alin. (1) lit. a), impacarea inlatura raspunderea penala.

Art. 91
(1)Daca titularul dreptului de proprietate industriala asupra unei marci ori unei indicatii geografice sau orice alta persoana care exercita dreptul de proprietate industriala cu consimtamantul titularului face dovada credibila ca dreptul de proprietate industriala asupra marcii ori indicatiei geografice face obiectul unei actiuni ilicite, actuale sau iminente si ca aceasta actiune risca sa ii cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sa ceara instantei judecatoresti luarea unor masuri provizorii.
(2)Instanta judecatoreasca poate sa dispuna in special:
a)interzicerea incalcarii sau incetarea ei provizorie;
b)luarea masurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Dispozitiile procedurale aplicabile sunt cuprinse in dispozitiile Codului de procedura civila privitoare la masurile provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala.
(4)Masurile provizorii pot fi dispuse si impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert pentru a incalca un drept protejat prin prezenta lege.

Art. 92
Pentru prejudicii cauzate prin savarsirea faptelor prevazute la art. 90, persoanele vinovate pot fi obligate la despagubiri, potrivit dreptului comun.

Comentariile sunt închise.